મોદીની અણઘડ આર્થિક નીતિથી શેર બજાર ઈતિહાસમાં બીજી વખત નીચે તૂટી ગયું

Modi's rude economic policy has broken the stock market for the second time in history

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.