વિચિત્ર – મધ્ય પ્રદેશમાં મેક્સ હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ સિરમ 10 હજાર રસીનો ઓર્ડર આપી ક્યાંક ગુમ થઈ ગઈ, ભાંડો ફૂટ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.