નર્મદા બંધમાં મૂર્ખ બનાવ્યા હવે ખારા પાણી પાછળ રૂ.20 હજાર કરોડનું ખર્ચ

Narmada dam made fools now spend Rs 20 thousand crore on salt water

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.