રાજકીય સમાચાર, મહારાષ્ટ્રમાં વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર ચાલે છે તો ગુજરાતમાં કેમ નહીં ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.