પ્રદીપ જાડેજાની નિષ્ફળતા 4 હજાર ગુનેગારો પકડી શકાતા નથી, 70 હજારના મોત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.