રાજકોટ કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખે હારથી રાજીનામું આપ્યું, કોંગ્રેસના 14 નેતાઓ ક્યારે જશે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.