રાજકોટમાં ચીનથી આવેલા વ્યક્તિને કોરોના

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.