રિલાયંસના કોર્પોટે કિંગ નથવાણીએ રાજ્યસભાનું ઉમેદવારી પત્ર આંધ્રથી ભર્યું, ગુજરાતમાં કેમ નહીં ?

Reliance Corpotte King Nathwani filled Rajya Sabha candidacy letter from Andhra, why not in Gujarat?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.