રૂપાણી સરકારે માનવતા ને બંધારણ નેવે મૂક્યા, ધર્મના આધારે દર્દીનું વિભાજન કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.