સૌરભ પટેલે નીતિ બદલતા ગુજરાતને 18,000 કરોડ અટવાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.