ગુજરાત બંધમાં દુકાન ચાલુ રખાતાં કોને શીલ મરાયા ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.