રૂપાણીએ 5 લાખ ઘનમીટર માટી ખોદી કાઢી, પાણી ભરશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.