સુરતથી એક લાખ લોકોની હીજરત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.