સુરતની વર્ષો જૂની આંગણીયા પેઢીનું 400 કરોડમાં ઉઠામણું, કોરોનાની આડઅસર?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.