ટાટાનો કચ્છનો પ્રોજેક્ટ નિષ્ફળ

Tata's Kutch project failed

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.