ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ આવતીકાલે સવારે 8 વાગ્યેથી બોર્ડની વેબસાઇટ પર જોઇ શકાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.