ચાઈનીસ એપ ટીકટોક વિડિયોથી પતિ-પત્ની વચ્ચે થઈ રહ્યાં છે ઝડડા, જુનાગઢમાં આવું થયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.