પોતાની હાર ન સ્વીકારતા ટ્રમ્પ સત્તા છોડ્યા પહેલા જો બાઈડેન માટે મુશ્કેલીઓ વધારીને જશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.