મોદીના શાસનમાં ભ્રષ્ટાચાર ઘટવાના બદલે વધી ગયો

Under Modi's rule, corruption increased rather than diminished

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.