મોદી વડાપ્રધાન બન્યા બાદ યશ બેંકની 5 ગણી બુક લોન કેમ વધી ? – ચીદંબરમનું ટ્વીટ

Why did Yash Bank's 5 times book loan increase after Modi became Prime Minister? - Chidambaram's Tweet

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.