ગુજરાતના 2 લાખ બાળકો કેમ કવિ, લેખક અને ચિત્રકાર બનવા માંગે છે ?

Why do 2 lakh children of Gujarat want to become poets, writers and painters ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.