બાબા રામદેવ મોદીની જેમ ઘરેથી ભાગી ગયા હતા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.