[:gj]ગુજરાતના 9 બીચ ખતરામાં, દરિયો જમીન ગળી રહ્યો છે[:en]Gujarat’s beaches in danger [:hn]गुजरात के समुद्र तट खतरे में[:]

[:gj]

અમદાવાદ, 10 એપ્રિલ 2023
ગુજરાત રાજ્ય દેશમાં 1945.6 કિલો મીટર સૌથી લાંબો દરિયાકિનારો ધરાવે છે. 537.5 કિલોમીટરનો દરિયા કાંઠે ધોવાઈ રહ્યો છે.
જેમાં કચ્છના બ્લુ ફ્લેગ શિવરાજપુર બીચ સૌથી વધારે ધોવાઈ ગયો છે.
માંડવી, તિથલ, દાંડી, ઉભરાટ, સુવલી, ડાભરી જેવા બીચ ગાયબ થવાના આરે છે.
બીચ ઉપર ધોવાણ (Erosion) અને કાંપ – કીચડ – કચરા (Accretion)ના ભરાવવાથી દરિયાઈ કાંઠાને નુકશાન થઈ રહ્યું છે.
સમગ્ર દેશના 6632 કિલો મીટરનો દરિયા કાંઠા ધોવાઈ ગયો છે. જેમાંથી 60 ટકા દરિયાઈ કિનારો, પર્યાવરણની દૃષ્ટિએ ખતરામાં છે.
સમગ્ર દેશમાં 33.6% દરિયાઈ કાંઠો ધોવાણ (Erosion) હેઠળ છે. 26.9% દરિયાઈ કાંઠામાં કાંપ અને કીચડ કચરાનો ભરાવો થતાં કિનારાને નુકશાન થઇ રહ્યુ છે.
રાજ્યસભામાં 6 એપ્રિલ 2023ના એક જવાબમાં ચોકાનારી વિગતો બહાર આવી છે.
શિવરાજપુર બીચ
ગુજરાત રાજ્યના જાણીતા બીચ આવનારા સમયમાં ગાયબ અથવા નામ શેષ થવાની દિશામાં છે. બ્લુ ફ્લેગ બીચના નામે અલગ અલગ માધ્યમોથી શિવરાજપુર બીચની જાહેરાતો થાય ભાજપ સરકાર કરે છે. ભાજપની 5 સરકારે વિકાસ તો ન કર્યો પણ તે બીચનો દરિયા કાંઠો ખતરામાં છે. શિવરાજપુર બીચનો 32692 ચોરસ મીટરનો વિસ્તાર ધોવાણ હેઠળ છે. 2396.77 ચોરસ મીટરના વિસ્તારમાં કાંપ કીચડ દરિયાઈ કચરાનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે.
ઉભરાટ બીચ
વલસાડના ઉભરાટ બીચમાં 1 લાખ 10 હજાર 895.32 ચોરસ મીટર જમીનમાં કાંપ કીચડનો ભરાવો છે.
વલસાડ તિથલ બીચ
તિથલ અને સુવવલીમાં 69 હજાર 910 ચોરસ મીટરના અને 6 લાખ 88 હજાર 783 ચોરસ મીટર જમીનનો દરિયાઈ કિનારો ધોવાણ હેઠળ છે.
દાંડી બીચ
દાભરીમાં 16 લાખ 40 હજાર 434 ચોરસ મીટર અને દાંડીમાં 69 હજાર 434 ચોરસ મીટર જમીન કાંઠો ધોવાણ હેઠળ છે.
માંડવી
કચ્છ માંડવીનો  20 હજાર 471 ચોરસ મીટર જમીનનો દરિયા કાંઠામાં કચરા કાંપના ભરાવા હેઠળ છે.
કેન્દ્ર સરકારના પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય પ્રમાણે સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધુ દરિયાઈ કાંઠો ધરાવતો ગુજરાત રાજ્યનો કાંઠો ખતરા માં છે. ગુજરાત રાજ્યના 1945.6 કિલોમીટરના દરિયાઈ કાંઠામાંથી 537.5 કિલોમીટરના દરિયાઈ કાંઠાનું ધોવાણ છે.
કેન્દ્ર સરકારની મોદી સરકાર દ્વારા ધોવાણ અને કાંપ કીચડ કચરાના ભરાવાના નિવારણ માટેના ત્રણ સ્થળો કેરળના પુદુચેરી અને તમિલનાડુમાં નક્કી કરવા આવી છે. દેશનો સૌથી મોટો દરિયા કાંઠો ધરાવતો અને સૌથી વધુ ધોવાણ ધરાવતા મોદીના માત્રૃ રાજ્ય ગુજરાતમાં એક પણ સાઈટ સેન્ટ્રલ સેક્ટર પ્લાન સ્કીમ હેઠળ પસંદ કરવામાં આવી નથી. મોદીએ ગુજરાતના ગાલ પર તમાચો મારી દીધો છે.
 સમગ્ર અહેવાલ દર્શાવે છે કે ગુજરાત અને કેન્દ્ર સરકારમાં 22 વર્ષથી મોદી મુખ્ય પ્રધાન અને વડાપ્રધાન રહ્યા હોવા છતા દરિયાઈ કાંઠાના પર્યાવરણને બચાવવા નિષ્ફળ અને ઉદાસીન છે. દરીયાઈકાંઠાના પર્યાવરણથી માત્ર દરીયાઈ પર્યાવરણ અને જીવોને જ નુકસાન નહી થાય કાંઠાના વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને 120 ગામો અને 22 શહેરોને અસર થશે. લાખો લોકોએ થોડા દસકામાં દરિયા કિનારો છોડવો પડશે. આખું ધોલેરા સિટી અને ધોલેરા એરપોર્ટ પર દરિયાના પાણી ફરી વળશે.
ખાસ કરીને માછીમારી કરનારા માછીમારોના જનજીવન ઉપર અને કાંઠા વિસ્તારના લોકોના જનજીવન ઉપર મોટી અસર ઉભી કરશે. સમુદ્રી પાણીનું સ્તર વધશે અને ક્લાઈમેન્ટ ચેન્જના જમાનામાં પર્યાવરણથી જનજીવન પ્રભાવીત થશે. ભાજપની ડબલ એન્જિન સરકારે આ અંગે કંઈ વિચાર્યું પણ નથી.
રાજ્યના દરીયાઈ કાંઠા ધોવાણ (Erosion)  કીલોમીટરમાં
ગુજરાત 537.5
તમીલનાડુ 422.94
વેસ્ટ બંગાલ 323.07
આંધ્રપ્રદેશ 294.89
કેરલા 275.33
ગુજરાતના ગાયબ થતા બીચ
બીચનું નામ ધોવાણ (Erosion)  sq.m કાપ – કીચડ – કચરાનો ભરાવો (Accretion) Sq.m
ઉભરાટ બીચ – 110895.32
તીથલ બીચ 69910.56 –
સુવલ્લી બીચ 688783.17 –
માંડવી બીચ – 20471.44
દાંડી બીચ 69434.26 –
ડાભરી બીચ 1640149.52 –
શીવરાજપુર બીચ 32692.74 2396.77
દીવ બીચ (U.T.) – 2336.42
ઘોઘલા બીચ (U.T.) 13614.04 3430.41

[:en]Ahmedabad, 10 April 2023
The state of Gujarat has the longest coastline of the country at 1945.6 km. 537.5 km of coastline is being washed away.
In which Shivrajpur beach of Kutch has been washed away the most.
Beaches like Mandvi, Thithal, Dandi, Ubhrat, Suvali, Dabri are on the verge of extinction.
Beach erosion and accretion are causing damage to the beach.
The entire country’s 6632 km coastline has been washed away. 60 percent of which are coastal, ecologically threatened.
33.6% of the sea coasts in the entire country are vulnerable to erosion. 26.9% of shorelines are damaged by siltation and siltation.

In a reply on 6 April 2023 in the Rajya Sabha, shocking information has come to the fore.

Shivrajpur Beach
The famous beaches of the state of Gujarat are on the verge of disappearing or losing their name in the near future. Shivrajpur Beach is promoted by the BJP government in various media as Blue Flag Beach. 5 BJP governments did not bring development but the beach in the middle is in danger. An area of 32692 square meters of Shivrajpur Beach is vulnerable to erosion. An area of 2396.77 square meters is being filled with silt and marine debris.

bulge beach
1 lakh 10 thousand 895.32 square meters of land is covered with silt in Ubergat beach of Valsad.

Valsad Tithal Beach
69 thousand 910 square meters of beach and 6 lakh 88 thousand 783 square meters of land are under erosion in Tithal and Suvavali.

Dandi Beach
16 lakh 40 thousand 434 square meters in Dabri and 69 thousand 434 square meters of land in Dandi are vulnerable to beach erosion.

Mandvi
20 thousand 471 square meter land of Kutch Mandvi is under siltation in the beach.
According to the Central Government’s Ministry of Earth Sciences, the coast of the state of Gujarat, which has the highest sea coast in the country, is in danger. Out of 1945.6 km coastline of Gujarat state, 537.5 km coastline has been eroded.

The Modi government at the Center has decided to identify three sites in Puducherry, Kerala and Tamil Nadu for prevention of erosion and silt dumping. Not a single site has been selected under the Central Sector Plan scheme in Modi’s home state of Gujarat, which has the country’s longest coastline and the most erosion-prone state. Modi has slapped the face of Gujarat.

The entire report shows that despite Modi being the chief minister and prime minister for 22 years in Gujarat and the central government, there is failure and apathy in protecting the coastal environment. Coastal environment will not only harm the marine environment and fauna, people living in the coastal area, 120 villages and 22 cities will be affected. In a few decades millions of people will have to leave the coast. The entire Dholera City and Dholera Airport will be filled with sea water.
Fishing in particular will have a major impact on the lives of fishermen and people living in coastal areas. Climate change will increase sea level and affect the environment. The double engine government of BJP has not even thought about this.

State Coastal Erosion in Kilometers
Gujarat 537.5
Tamil Nadu 422.94
West Bengal 323.07
Andhra Pradesh 294.89
Kerala 275.33

Gujarat’s Vanishing Beaches
Name of the coast Erosion sq. meter Cut-silt-accumulation sq. meter
Ugurbat Beach – 110895.32
Tithal Beach 69910.56 –
Suvalli Beach 688783.17 –
Mandvi Beach – 20471.44
Dandi Beach 69434.26 –
Dabri Beach 1640149.52 –
Shivrajpur Beach 32692.74 2396.77
Diu Beach (UT) – 2336.42
Ghoghla Beach (UT) 13614.04 3430.41[:hn]अमदावाद, 10 अप्रिल 2023
गुजरात राज्य में देश की सबसे लंबी तट रेखा 1945.6 किमी है। 537.5 किमी समुद्र तट धोया जा रहा है।
जिसमें सबसे ज्यादा कच्छ का शिवराजपुर बीच बह गया है.
मांडवी, थिथल, दांडी, उभ्रत, सुवली, डबरी जैसे समुद्र तट विलुप्त होने के कगार पर हैं।
समुद्र तट पर कटाव और अभिवृद्धि से समुद्र तट को नुकसान हो रहा है।
पूरे देश की 6632 किमी की तटरेखा बह गई है। जिनमें से 60 प्रतिशत तटीय, पारिस्थितिक रूप से खतरे में हैं।
पूरे देश में 33.6% समुद्री तट कटाव की चपेट में हैं। गाद और गाद भरने से 26.9% तटरेखाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

राज्यसभा में 6 अप्रैल 2023 को एक जवाब में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है.

शिवराजपुर बीच
गुजरात राज्य के प्रसिद्ध समुद्र तट निकट भविष्य में लुप्त होने या अपना नाम खोने के कगार पर हैं। भाजपा सरकार द्वारा शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग बीच के नाम से विभिन्न मीडिया में प्रचारित किया जाता है। 5 बीजेपी की सरकारों ने विकास नहीं किया लेकिन उस बीच के समुद्र तट पर खतरा मंडरा रहा है. शिवराजपुर बीच का 32692 वर्ग मीटर का क्षेत्र कटाव की चपेट में है। 2396.77 वर्ग मीटर का क्षेत्र गाद और समुद्री मलबे से भरा जा रहा है।

उभारट बीच
वलसाड के उभारट बीच में 1 लाख 10 हजार 895.32 वर्ग मीटर जमीन गाद से ढकी हुई है।

वलसाड तीथल बीच
तीथल और सुवावली में 69 हजार 910 वर्ग मीटर समुद्र तट और 6 लाख 88 हजार 783 वर्ग मीटर भूमि कटाव के अधीन है।

दांडी बीच
डाबरी में 16 लाख 40 हजार 434 वर्ग मीटर और दांडी में 69 हजार 434 वर्ग मीटर भूमि तट कटाव की चपेट में है।

मांडवी
कच्छ मांडवी की 20 हजार 471 वर्ग मीटर भूमि समुद्र तट में गाद भरने के अधीन है।
केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में सबसे ऊंचे समुद्री तट वाले गुजरात राज्य का तट खतरे में है. गुजरात राज्य की 1945.6 किमी की तटरेखा में से 537.5 किमी की तट रेखा का क्षरण हो चुका है।

केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने कटाव और गाद डंपिंग की रोकथाम के लिए केरल के पुडुचेरी और तमिलनाडु में तीन साइटों की पहचान करने का फैसला किया है। मोदी के गृह राज्य गुजरात में सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम के तहत एक भी साइट का चयन नहीं किया गया है, जिसमें देश की सबसे बड़ी तटरेखा और सबसे अधिक क्षरण-प्रवण राज्य है। मोदी ने गुजरात के गाल पर तमाचा मारा है।

पूरी रिपोर्ट बताती है कि गुजरात और केंद्र सरकार में मोदी के 22 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद तटीय पर्यावरण की रक्षा में नाकामी और उदासीनता है. तटीय पर्यावरण न केवल समुद्री पर्यावरण और जीवों को नुकसान पहुंचाएगा, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, 120 गांव और 22 शहर प्रभावित होंगे। कुछ दशकों में लाखों लोगों को तट छोड़ना पड़ेगा। पूरा धोलेरा सिटी और धोलेरा एयरपोर्ट समुद्र के पानी से लबालब हो जाएगा।
विशेष रूप से मछली पकड़ने से मछुआरों के जीवन और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन से समुद्र का स्तर बढ़ेगा और पर्यावरण प्रभावित होगा। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने इस बारे में सोचा तक नहीं है।

किलोमीटर में राज्य का तटीय क्षरण
गुजरात 537.5
तमिलनाडु 422.94
पश्चिम बंगाल 323.07
आंध्र प्रदेश 294.89
केरल 275.33

गुजरात के लुप्त होते समुद्र तट
तट का नाम कटाव वर्ग मीटर कट-गाद-संचय वर्ग मीटर
उभारत बीच – 110895.32
तीथल बीच 69910.56 –
सुवल्ली बीच 688783.17 –
मांडवी बीच – 20471.44
दांडी बीच 69434.26 –
डबरी बीच 1640149.52 –
शिवराजपुर बीच 32692.74 2396.77
दीव बीच (यूटी) – 2336.42
घोघाला बीच (यूटी) 13614.04 3430.41[:]