[:gj]દરિયાની વચ્ચે આવેલા શિયાળ બેટમાં ભારે નુકસાનની જાણકારી મળતા નો હેલ્પ ટુ બીગ સંસ્થા મદદે પહોંચી 100 ઘરને છત આપી[:en]Huge damage in Shiyal Island in the middle of the sea, “No Help to Big” reached and provided roofs [:hn]समुद्र के बीच में शियाळ द्विप में भारी नुकसान, सूचना मीलते ही “नो हेल्प टू बिग” संस्था पहुंची, घरों को दी छतें [:]

[:gj]શિયાળ બેટ https://t.co/y4OQbu9ruC 
( https://twitter.com/allgujaratnews/status/1402577723424264198?s=03 )

અમદાવાદ, 9 જૂન 2021

તાઉ-તે વાવાઝોડામાં આજથી 23 દિવસ પહેલા અમરેલી જિલ્લાના પિપાવાવ બંદર પાસેના શિયાળ બેટની હાલત ખરાબ છે એવી જાણકારી મળતા નો હેલ્પ ટુ બીગ  NO HELP TOO BIG નામની સ્વૈચ્છીક સંસ્થા અહીં મદદે પહોંચી ગઈ છે. 7 સ્થળોએ લગભગ 75 ઘરના છાપરા માટે પતરા આપવામા આવ્યા છે. હજું બીજા 25 ઘરના છાપરા આપવામાં આવશે.

માછીમારોની 20 હજારની વસ્તી ધરાવતા શિયાળ ટાપુ પરના 5 હજાર મકાનોમાંથી મોટાભાગના કાચા મકાનો છે. તેમના છાપરા ઉડી ગયા હતા. કાળજું કંપાવી નાખે એવું નુકસાન અહીં થયું છે. અનેક ઘર પડી ગયા છે. લોકોને ભારે પરેશાની ભોગવવી પડે છે. લોકોની ઘર વખરી બહાર ખુલ્લામાં પડેલી હતી.

NO HELP TOO BIG

જે ઘરના છાપરા ઉડી ગયા હતા અને ગરીબ માછીમારોને ખાવાનું ન હતું ત્યારે તેમને આ સંસ્થાએ પતરા અને ઘરવપરાશની વસ્તુઓ આપી હતી. પોલીસ દ્વારા તેમને મદદ કરવામાં આવી હતી. NO HELP TOO BIG સંસ્થાની ટીમ હોડીમાં બેસીને મદદ કરવા પહોંચી ગઈ હતી.

ગુજરાતના દરિયા કાંઠે સૌથી વધું નુકસાન શિયાળ બેટ પર થયું હતું. 150 બોટો એટલે કે 50 ટકા બોટો તૂટી ગઈ છે. લોકો ધંધા વિહોણા બની છે. જાણે વિનાશ નોતર્યો છે. દરિયાની વચ્ચે હોવાથી તેની વેદના કોઈએ ન સમજાણી પણ નો હેલ્પ ટુ બીગ સંસ્થા ત્યાં પહોંચી હતી.

ડ્રોન કેમેરાથી શિયાળ બેટનો સરવે કરાયો ત્યારે શિયાળબેટ પર 1300 મકાનો ધરાશય થયા હોવાનું જણાયું હતું. મોટાભાગના લોકો ઘર વિહોણા બન્યા તો કેટલાયની બોટો તણાય ગઈ છે  સ્થિતિ ભયાનક છે. પવનની ઝડપ એટલી હતી તે ચારે તરફ નળીયા ઉડતા હતા.

વાવાઝોડાને લીધે સૌથી વધુ નુકસાન માછીમારોને થયું છે. સરકારે રૂપિયા 105 કરોડથી વધુની સહાયનું પેકેજ જાહેર કર્યું છે. 807 મોટી અને 187 નાની બોટોને ભારે નુકસાન થયું છે. 29,716 બોટ પૈકી 994 બોટ અને સાધન સામગ્રી મળીને કુલ રૂ. 57.53 કરોડનું નુકસાન થયું છે.  8 હજાર માછીમારોને રૂ. 2-2 હજારની સહાય ચૂકવવામાં આવશે. તો જાફરાબાદમાં આવેલા 8 ઝિંગા ફાર્મને પણ નુકસાન થયું છે. બંદરોમાં કુલ રૂ. 117.95 કરોડનું નુકસાન થયું છે. તેમાં શિયાળ બેટમાં રૂ.13.80 કરોડનું નુકસાન થયું છે.

શિયાળબેટના લોકોને સહાયની સૌથી વધું જરૂર હતી ત્યારે NO HELP TOO BIG સંસ્થા ત્યાં પહોંચી હતી. પરિસ્થિતિ ભયાનક છે અને લોકોએ આગળ આવીને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને મદદ કરવાની જરૂર ઊભી થઈ હતી. અહીં અમે આ વિસ્તારમાં 600 લોકોને ખવડાવી શકાય એવી રેશન કીટ મોકલી હતી. છતાં તે પૂરતી ન હતી.

શિયાળ બેટ https://t.co/9UNiYkjUQH
(https://twitter.com/allgujaratnews/status/1402578153768243200?s=03)

NO HELP TOO BIG

https://www.nohelptoobig.in/

અહીંના માછીમારોના ઘર બનાવવા અને નવું જીવન શરૂ કરવા માટે આજે પણ એટલી જ જરૂર છે. આ સંસ્થાએ મદદ કરવા અને દાન આપવા માટે અપીલ કરી છે.[:en]શિયાળ બેટ https://t.co/y4OQbu9ruC
( https://twitter.com/allgujaratnews/status/1402577723424264198?s=03 )

Ahmedabad, 9 June 2021

A voluntary organization named “No Help to Big” has reached here after receiving information about the condition of Shiyal Bet near Pipavav port in Amreli district, Gujarat, 23 days ago due to Tau-Te storm. Roofs of about 75 houses have been provided at 7 locations in Amreli. The roofs of another 25 houses will be provided.

Most of the 6,000 houses on the island of Shiyal, with a population of 20,000 fishermen, were kutcha houses. 1300 houses were torn down and most of the roofs of the house were blown away. Heart-breaking loss has happened here. Many houses have collapsed. People have to suffer a lot. People’s houses were lying outside in the open. In such a situation, this organization “No Help to Big” had reached for help. Still work going on.

NO HELP TOO BIG

When the roofs of the houses were blown off and the poor fishermen could not eat, “No Help to Big” gave them roof and household items. Amreli police helped.

The maximum damage has been done on the coast of Gujarat in Shiyal Island. 150 boats i.e. 50 percent of the boats are broken. People have become unemployed. Being in the middle of the ocean, no one understood  pain, but “No Help to Big” reached for help.

When the fox bat was surveyed with drone cameras, 1,300 houses were found to be demolished. Most of the people have become homeless. The situation is dire. The wind was so strong that tubes were blowing everywhere.

Fishermen have suffered the most due to the storm. The government has announced an aid package of more than Rs 105 crore. 807 major and 187 small boats were badly damaged. The total cost of 994 boats and equipment out of 29,716 boats is Rs. The loss was Rs 57.53 crore. 8 thousand fishermen will get Rs. 2-2 thousand assistance will be paid. So 8 Zynga farms in Jaffrabad have also been damaged. Total Rs. 117.95 crores. The island has suffered a loss of Rs 13.80 crore.

શિયાળ બેટ https://t.co/9UNiYkjUQH
(https://twitter.com/allgujaratnews/status/1402578153768243200?s=03)

The “No Help Too Big” organization arrived when the fox people needed help the most. The situation is dire and people need to come forward and help the affected families. Here we sent a ration kit which could feed 600 people of the area. Still that was not enough.

https://www.nohelptoobig.in/

Today there is a need to build houses for the fishermen here and start a new life. The organization has appealed for help and donations. (Translated from Gujarati)[:hn]શિયાળ બેટ https://t.co/y4OQbu9ruC
(https://twitter.com/allgujaratnews/status/1402577723424264198?s=03)

अहमदाबाद, 9 जून 2021

ताऊ-ते तूफान में आज से 23 दिन पहले अमरेली जिले के पिपावाव बंदरगाह के पास शियाळ बेट  की हालत खराब होने की सूचना मिलने के बाद “नो हेल्प टू बिग” नाम की एक स्वयंसेवी संस्था यहां पहुंची है. अमरेली के 7 स्थानों पर लगभग 75 घरों की छत उपलब्ध कराए गए हैं। अन्य 25 घरों की छतें प्रदान की जाएंगी।

20 हजार मछुआरों की आबादी वाले शियाळ द्वीप पर 6000 घरों में से अधिकांश कच्चे घर थे। 1300 घर तूट गये और अधिकांश घर की छतें उड़ गईं। यहां दिल दहला देने वाला नुकसान हुआ है। कई घर गिर गए हैं। लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। लोगों के घर बाहर खुले में पड़े थे। एसे में ईस संस्था “नो हेल्प टू बिग” मदद के लिये पहोंच गई थी। अभी भी काम चल रहा है। जीस में आपकी मददकी जरूरत है।

जब घरों की छतें उड़ गईं और गरीब मछुआरे नहीं खा सके तो “नो हेल्प टू बिग”  ने उन्हें छत और घरेलू सामान दिया। अमरेली पुलिस ने उनकी मदद की। संगठन की टीम एक नाव में मदद के लिए पहुंची।

शियळ द्विप में सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात के तट पर हुआ है। 150 नावें यानी 50 फीसदी नावें टूट चुकी हैं। लोग बेरोजगार हो गए हैं। विनाश हो गया हो। समुद्र के बीच में होने के कारण उसकी पीड़ा किसी को समझ नहीं आई, लेकिन “नो हेल्प टू बिग” मदद के लिये पहोंच गई ।

जब ड्रोन कैमरे से लोमड़ी के बल्ले का सर्वेक्षण किया गया, तो 1300 घर गिरे हुए पाए गए। अधिकांश लोग बेघर हो गए हैं।  स्थिति विकट है। हवा इतनी तेज थी कि चारों तरफ नलियां उड़ रहे थे।

तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान मछुआरों को हुआ है। सरकार ने 105 करोड़ रुपये से अधिक के सहायता पैकेज की घोषणा की है। 807 बड़ी और 187 छोटी नावें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। 29,716 नावों में से 994 नावों और उपकरणों की कुल लागत रु. घाटा 57.53 करोड़ रुपये था। 8 हजार मछुआरों को रु. 2-2 हजार सहायता का भुगतान किया जाएगा। तो जाफराबाद में 8 ज़िंगा फार्म भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुल रु. 117.95 करोड़। लोमड़ी को 13.80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

“नो हेल्प टू बिग” संगठन वहां पहुंचा जब लोमड़ी लोगों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। स्थिति विकट है और लोगों को आगे आकर प्रभावित परिवारों की मदद करने की जरूरत है। यहां हमने एक राशन किट भेजी जो इलाके के 600 लोगों को खाना खिला सकती थी. फिर भी इतना काफी नहीं था।

https://www.nohelptoobig.in/

वही आज यहां मछुआरों के लिए घर बनाने और एक नई जिंदगी शुरू करने की जरूरत है। संस्था ने मदद और दान की अपील की है।

શિયાળ બેટ https://t.co/9UNiYkjUQH
(https://twitter.com/allgujaratnews/status/1402578153768243200?s=03)

[:]