આશ્રય આપનારી બહેનની જ પુત્રીને પિંખી નાખનારો શખ્સ ઝબ્બે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.