કાંકરીયા રાઈડમાં અગાઉ પણ બાળકનું મોત થયું હતું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.