કાંકરીયા રીવરફ્રન્ટના એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કની તમામ એકટીવીટી બંધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.