કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રભારી રાજીવ સાતવ ગુજરાતમાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.