કૌભાંડોના કારણે અમદાવાદ કચરાના ડૂંગરમાં ફેરવાઈ ગયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.