ક્ષતિગ્રસ્ત શાળાના ઓરડાઓમાં ભૂલકાઓ શિક્ષણ મેળવવા મજબૂર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.