ખંભીસરમાં દલિત વરઘોદાને મામલે : ૧૬ મહિલા આરોપીનું આત્મસમર્પણ સાબરમતી જેલમાં મોકલી આપી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.