ગરીબ પરિવારો માટે ગૂંચવાડો ઉભો થયો, વિદેશની જેમ આખા દેશમાં એક જ આરોગ્ય કાર્ડ આપવા રજૂઆત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.