જમીન છે પણ ભાજપ હાઉસીંગ બોર્ડના મકાનો બનાવતું નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.