ટ્રાફિક વિભાગે ચાર વર્ષમાં અમદાવાદીઓને 78 કરોડના ઈ-મેમો આપ્યા, માત્ર 24 કરોડની વસુલાત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.