દ્વારકા ચાર માર્ગી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગમાં કપાતમાં જતા ખેતરો સામે 18 ગામનો વિરોધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.