ફટાકડાની દુકાનોમાં આગહાની ટાળવા ચાલુ વર્ષની દિવાળીમાં ફાયર બિગ્રેડ કડક કામગીરીના મૂડમાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.