ભાજપના ધનસુખ ભંડેરીએ બે સિંહ બાળને હાથમાં લઈને ફોટો પડાવ્યો હતો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.