ભાજપની 10 સરકારે શાળાના દફતરના વજન ઓછા કરવા કંઈ ન કર્યું, કેન્દ્રનો આદેશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.