મહિલા ત્રીરંગા યાત્રામાં પોલીસનો લાઠી ચાર્જ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.