મહેસાણા-બહુચરાજીને જોડતા રસ્તાઓ બેહાલ, ઠેર-ઠેર ગાબડાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.