માર્ગ અને મદાન વિભાગની બેદરકારીથી ઘટના બની

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.