મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણી એ ગામમાં પ્રવેશી શકતા નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.