હજું 10 દિવસ હાડગાળતી ઠંડી રહેશે – હવામાન શાસ્ત્રી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.