આઇસોલેશન અથવા હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવેલ દરદી માટે ૧૧૦૦ નંબરની હેલ્પલાઇન સેવા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.