50 હજાર વારસદારની જમીન નોંધ પડે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.