વિમલ પાન મસાલાની 50 બોરી અને ટીવીના ગોડાઉનની લૂંટ

50 sacks of Vimal Pan Masala and robbed of a TV Godown

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.