ખેતીમાં બેક્ટેરિયા ઉમેરીને નફો વધારી શકાય છે, દેશી ગાયના 1 ગ્રામ છાણમાં 500 કરોડ બેક્ટેરિયા

Cow । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।
Cow । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.