બ્લુ ઇકોનોમી પર સંયુકત કાર્યદળની રચના થશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.