ગુજરાત બાદ હવે પાડોશી રાજ્ય પણ 8 શહેરોમાં રાતના 8 વાગ્યાથી સવારના 6 વાગ્યા સુધી નાઈટ કરફ્યુ લગાવશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.