અમદાવાદના કમિશનર નેહરા નહોર વગરના દીપડા સાબિત થયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.